ทัวร์ทาคายาม่า TAKAYAMA

เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองในจังหวัดกิฟุ อยู่ห่างจากโตเกียว  300 กิโลเมตร เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษชินกันเซนจากโตเกียว ไป นาโกย่าและต่อขบวนไปยังทาคายาม่า ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองทาคายาม่านี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่เกิดจาการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น เห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างในเมือง รวมถึงภูเขาและสายน้ำที่ล้อมรอบ ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีความสงบ บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวเมือง


  • ศาลเจ้าโอสุ ชิราคาวาโกะ
    สะพานแดง วัดเซ็นโคจิ
    ลิงแช่ออนเซน ปราสาทมัตสึโมโต้
    ลานสกี JAZZ DREAM ทะเลสาบ

    เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
    เริ่มต้น 22,999 บาท

  • AEON ชิราคาวาโกะ
    ปราสาทมัตสึโมโต้ ลานสกี
    ฮามานะ ย่านซาคาเอะ
    ศาลเจ้าโอสุคันนอน DUTY FREE

    เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
    *วันมาฆบูชา
    เริ่มต้น 19,999 บาท

  • NABANA NO ชมซากุระ
    ปราสาทมัตสึโมโต้ มัตสึโมโต้
    วัดเซ็นโคจิ TAKADA PARK
    สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า ชิระคาวาโกะ
    JAZZ DREAM สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า

    เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
    *วันจักรี,วันสงกรานต์
    เริ่มต้น 21,999 บาท


  • ชิราคาวาโกะ สะพานแดง
    ลานกิจกรรมหิมะ ศาลเจ้าไดโกจิ
    ปราสาททอง อิสระ1วัน
    ตลาดปลา ปราสาทโอซาก้า

    เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
    *วันมาฆบูชา
    เริ่มต้น 22,999 บาท

  • ชิราคาวาโกะ ลานสกี สะพานแดง
    ฟูชิมิอินาริ ปราสาททอง
    Nagoya TV Tower ซาคาเอะ

    เดินทาง ธ.ค.63-มี.ค.63
    *วันมาฆบูชา
    เริ่มต้น 19,999 บาท

  • Nabana No ชิราคาวาโกะ
    สะพานแดง ลานสกี
    ลิงออนเซ็น ศาลเจ้าโอสุ

    เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
    เริ่มต้น 22,999 บาท

  • โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ SKI Rokko
    ศาลเทพเจ้าจิ้งจอก วัดคินคะคุจิ
    อิสระ1วัน ปราสาทโอซาก้า

    เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
    เริ่มต้น 19,999 บาท

  • ชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
    ลานสกี ศาลเจ้าโอสุคันนอน
    Nabana no ศาลเจ้าเฮอัน
    ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า

    เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
    *วันมาฆบูชา
    เริ่มต้น 23,999 บาท

  • Snow Wall ซันมาชิซูจิ
    ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น
    ศาลเจ้าเฮอัน ฟูชิมิ อินาริ
    ชินไซบาชิ โชว์ซามูไร

    เดินทาง เม.ย.-พ.ค.63
    เริ่มต้น 26,888 บาท

  • Snow Wall ซันมาชิซูจิ
    ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น
    ศาลเจ้าเฮอัน ฟูชิมิ อินาริ
    พระใหญ่ไดบุทสึ ชินไซบาชิ

    เดินทาง เม.ย.-พ.ค.63
    เริ่มต้น 29,888 บาท

  • ชมซากุระปราสาทโอซาก้า
    ชิราคาวาโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต
    ปราสาททองคินคะคุจิ วัดเฮอัน
    ชมซากุระสะพานโทเก็ตสึเคียว

    เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
    *วันจักรี,สงกรานต์
    เริ่มต้น 23,888 บาท

  • ซากุระโอฮาจิมัน ชิราคาวาโกะ
    ชมซากุระรอบปราสาทโอซาก้า
    ลิตเติ้ลเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ
    วัดเฮอัน ชมซากุระสะพานโทเก็ตสึเคียว
    ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ อิสระ1วัน

    เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
    *วันจักรี,สงกรานต์
    เริ่มต้น 24,888 บาท
Visitors: 48,595