ทัวร์ทาคายาม่า TAKAYAMA

เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองในจังหวัดกิฟุ อยู่ห่างจากโตเกียว  300 กิโลเมตร เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษชินกันเซนจากโตเกียว ไป นาโกย่าและต่อขบวนไปยังทาคายาม่า ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองทาคายาม่านี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่เกิดจาการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น เห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างในเมือง รวมถึงภูเขาและสายน้ำที่ล้อมรอบ ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีความสงบ บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวเมือง


 • ศาลเจ้าโอสุ ชิราคาวาโกะ
  สะพานแดง วัดเซ็นโคจิ
  ลิงแช่ออนเซน ปราสาทมัตสึโมโต้
  ลานสกี JAZZ DREAM ทะเลสาบ

  เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
  เริ่มต้น 22,999 บาท

 • AEON ชิราคาวาโกะ
  ปราสาทมัตสึโมโต้ ลานสกี
  ฮามานะ ย่านซาคาเอะ
  ศาลเจ้าโอสุคันนอน DUTY FREE

  เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 19,999 บาท

 • NABANA NO ชมซากุระ
  ปราสาทมัตสึโมโต้ มัตสึโมโต้
  วัดเซ็นโคจิ TAKADA PARK
  สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า ชิระคาวาโกะ
  JAZZ DREAM สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า

  เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
  *วันจักรี,วันสงกรานต์
  เริ่มต้น 21,999 บาท


 • ชิราคาวาโกะ สะพานแดง
  ลานกิจกรรมหิมะ ศาลเจ้าไดโกจิ
  ปราสาททอง อิสระ1วัน
  ตลาดปลา ปราสาทโอซาก้า

  เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 22,999 บาท

 • ชิราคาวาโกะ ลานสกี สะพานแดง
  ฟูชิมิอินาริ ปราสาททอง
  Nagoya TV Tower ซาคาเอะ

  เดินทาง ธ.ค.63-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 19,999 บาท

 • Nabana No ชิราคาวาโกะ
  สะพานแดง ลานสกี
  ลิงออนเซ็น ศาลเจ้าโอสุ

  เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
  เริ่มต้น 22,999 บาท

 • โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ SKI Rokko
  ศาลเทพเจ้าจิ้งจอก วัดคินคะคุจิ
  อิสระ1วัน ปราสาทโอซาก้า

  เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
  เริ่มต้น 19,999 บาท

 • ชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
  ลานสกี ศาลเจ้าโอสุคันนอน
  Nabana no ศาลเจ้าเฮอัน
  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า

  เดินทาง ธ.ค.62-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 23,999 บาท

 • Snow Wall ซันมาชิซูจิ
  ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น
  ศาลเจ้าเฮอัน ฟูชิมิ อินาริ
  ชินไซบาชิ โชว์ซามูไร

  เดินทาง เม.ย.-พ.ค.63
  เริ่มต้น 26,888 บาท

 • Snow Wall ซันมาชิซูจิ
  ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น
  ศาลเจ้าเฮอัน ฟูชิมิ อินาริ
  พระใหญ่ไดบุทสึ ชินไซบาชิ

  เดินทาง เม.ย.-พ.ค.63
  เริ่มต้น 29,888 บาท

 • ชมซากุระปราสาทโอซาก้า
  ชิราคาวาโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต
  ปราสาททองคินคะคุจิ วัดเฮอัน
  ชมซากุระสะพานโทเก็ตสึเคียว

  เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
  *วันจักรี,สงกรานต์
  เริ่มต้น 23,888 บาท

 • ซากุระโอฮาจิมัน ชิราคาวาโกะ
  ชมซากุระรอบปราสาทโอซาก้า
  ลิตเติ้ลเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ
  วัดเฮอัน ชมซากุระสะพานโทเก็ตสึเคียว
  ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ อิสระ1วัน

  เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
  *วันจักรี,สงกรานต์
  เริ่มต้น 24,888 บาท
Visitors: 50,705