ทัวร์ฟุกุโอะกะ FUKUOKA

เมืองฟุกุโอะกะ (Fukuoka) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชีย มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ ห่างจากโตเกียว ประมาณ 6 ชั่วโมงโดยรถไฟด่วนพิเศษชินกันเซน หรือประมาณ 3 ชั่วโมงจากชินโอซาก้า ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟสู่คิวชิว สถานที่เที่ยวในเมืองมีพิพิธภัณฑ์ศิลปเอเชียฟุกุโอะกะ ที่น่าแวะชมในฐานะหน้าต่างแห่งเอเชีย
 
ศาลเจ้าดะไซฟุ ห่างจากเมืองฟุกุโอะกะเพียง 20 นาทีโดยทางรถยนต์ มีแหล่งโบราณคดีซึ่งค้นพบในบริเวณใกล้เคียง เทศกาลฮะกะตะ ดงตะกุและเทศกาลยะมะงะซะ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้
  
เมืองนะงะซะกิ (Nagasaki) เป็นเมืองท่าแห่งเดียวที่โชกุนโทะกุงะวะได้เปิดทำการค้ากับต่างประเทศ ระหว่างปีค.ศ. 1639 -1859 จึงมีบ้านพักชาวต่างชาติที่สร้างเป็น อาคารแบบตะวันตกโกลเวอร์การ์เด้น และ โบสถ์คาทอลิคโออุระ ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติที่น่าแวะชม

ปราสาทชิบะบะระ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงบันทึก และเอกสารเกี่ยวกับนักบุญคริสเตียนผู้ยืนหยัดต่อต้านโชกุน

สวนสันติภาพนะงะซะกิ เป็นอนุสรณ์สถาน ที่สร้างบนศูนย์กลางของเป้าโจมตีโดยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากฮิโรชิม่าเพียง 3 วัน เฮ้าส์เทนบอส เป็นรีสอร์ทสวนสนุกที่สร้างแบบฮอลแลนด์ ที่มีทุ่งทิวลิปและดอกไม้สวยงามมาก
 
อุทยานแห่งชาติอุนเซน ห่างจากเมืองนะงะซะกิ 2 ชม.โดยทางรถยนต์ มีภูเขาอุนเซนและแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติบนที่ราบสูงและชายทะเล
เมืองซะงะ (Saga) อยู่ติดกับนะงะซะกิ เป็นแหล่งผลิต เครื่องปั้นดินเผาอะริตะยะกิ ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 
  
เมืองคุมะโมะโตะ(Kumamoto) ห่างจากสถานีฮะกะตะเพียง 1 ชม. 30 นาทีโดยรถไฟด่วน มีปราสาทคุมะโมะโตะ สวนซุยเซนจิเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโซะกุจิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโซะ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและภูเขาคุจู
 
เมืองเบปปุ (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชิวเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน(หลากสี) จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้
 
เมืองน้ำพุร้อนยุฟุอิน (Yufuin) ก็อยู่ในจังหวัดโอะอิตะ (Oita) ไม่ไกลจากเมืองเบปปุ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเป็นเมืองต้นแบบที่รวมกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ ออกจำหน่ายและประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวด้วย
 

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ ยูฟุอิน
  ทะเลสาบคิริน โทซุพรีเมี่ยม
  ลานสกี สวนสันติภาพ

  เดินทาง ม.ค.-ก.พ.63
  เริ่มต้น 21,999 บาท

 • คิตะคิวชู ตลาดปลา
  ศาลเจ้า ถนนกำแพงสีขาว
  สะพานคินไตเคียว
  เกาะมิยาจิมะ ถนนคนเดิน

  เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 21,999 บาท

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ สะพานแขวน
  ยูฟุอิน เบปปุจิโกกุ วัดโทโชจิ
  อิสระ1วัน ย่านเท็นจิน

  เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 18,999 บาท

Visitors: 51,291