เช็คและบัตรเครดิต

ไม่ค่อยมีที่ใช้เช็คส่วนตัวในญี่ปุ่น ท่านควรจะซื้อเช็คเดินทาง เป็นเงินเยน ซึ่งมีขายตามธนาคารญี่ปุ่นสาขาในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง เมืองใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นมีร้านค้า และภัตตาคารจำนวนมาก ที่รับบัตรเครดิตในการรับชำระค่าสินค้าและค่าอาหาร ซึ่งมักจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าร้านหรือขึ้นป้ายให้เห็นตามสถานที่ต่างๆ โดยจะระบุชื่อของบัตรเครดิตที่ร้านนั้นๆ ยอมรับ ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นกำลังนิยมใช้บัตรต่างๆ ที่จ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้ว เช่น บัตรโทรศัพท์และอื่นๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น

นักท่องเที่ยวสามารถเบิกเงินสด (เงินเยน) จากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารนอกประเทศญี่ปุ่นได้ที่ตู้ Seven Bank ATMs ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศญี่ปุ่น บัตรที่มีโลโก้ VISA/PLUS, MasterCard/Cirrus และ American Express บนบัตรจะสามารถใช้เบิกเงินเยนจากเครื่องได้ หน้าจอเครื่องและใบเสร็จจะมีภาษาให้เลือกคือภาษาอังกฤษ เกาหลี จีนและโปรตุเกส ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.sevenbank.co.jp/intlcard/index2.html
ตู้ ATM อื่น ๆ ในญี่ปุ่นที่รับบัตรที่ออกโดยธนาคารต่างชาติ 
- Citibank สาขาต่าง ๆ ในเมืองใหญ่ ๆ เช่นโตเกียว เกียวโต นาโงย่า โอซาก้า และโกเบ
- อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งในชนบทก็คือ ธนาคารไปรษณีย์ Yucho ตู้ ATM ของที่ทำการไปรษณีย์ 26,000 ตู้ทั่วประเทศญี่ปุ่นจะรับบัตร ATM ที่ออกโดยธนาคารต่างชาติและมีเมนูภาษาอังกฤษด้วย
- โปรดระวังว่าตู้ ATM นอกเมืองใหญ่ ๆ ในญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และบางที่อาจปิดช่วงกลางคืน


Visitors: 50,705