รู้จักญีปุ่น

    • ภูมิภาคญี่ปุ่น.jpg
      ภูมิภาคเหนือ (ฮอกไกโด)เช่น ซัปโปโร ฮะโกะดะเตะ โอะตะรุ อะซะฮิกะวะ ฟุระโนะ ฯลฯภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ) เช่น เซนได อะโอะโมะริ อิวะเตะ ยะมะงะตะ ฯลฯภูมิภาคตะวันออก (คั...
    • festival1_clip_image009_0000.jpg
      งานเทศกาลต่างๆ ของญี่ปุ่นจะมีอยู่ในทุกภูมิภาคตลอดทั้ง 4 ฤดู ในแต่ละปีการฉลองเทศกาลต่างๆเผยให้เห็นความนึกคิดของชาวญี่ปุ่น ซึ่งต้นกำเนิดของงานเทศกาลจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวก่อนประว...
Visitors: 50,705