รู้จักภูมิภาคต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 


ภูมิภาคเหนือ (ฮอกไกโด) เช่น ซัปโปโร ฮะโกะดะเตะ โอะตะรุ อะซะฮิกะวะ ฟุระโนะ ฯลฯ


ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ)  เช่น เซนได อะโอะโมะริ อิวะเตะ ยะมะงะตะ ฯลฯ 

ภูมิภาคตะวันออก (คันโต)  เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า โทะจิงิ คะนะงะวะ ฯลฯ

ภูมิภาคกลาง (จูบุ)  เช่น นาโงย่า ทะกะยะมะ โทะยะมะ นะงะโนะ ชิซุโอะกะ คะนะซะวะ ฯลฯ

ภูมิภาคตะวันตก (คันไซ)  เช่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ นารา วะกะยะมะ ฯลฯ

เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค)  เช่น ทะกะมะทสุ คะงะวะ โทะกุชิมะ เอะฮิเมะ ฯลฯ

ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)  เช่น ฮิโรชิม่า โอะกะยะมะ ชิมะเนะ ทตโตะริ ยะมะงุจิ ฯลฯ

ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ)

 Visitors: 49,885