ทัวร์นาโกย่า NAGOYA

เมืองนาโงย่า (Nagoya) ในจังหวัดไอจิ อยู่ห่างจากโตเกียว ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษสายโทไกโดชินกันเซน และ 1 ชั่วโมง จากชิน-โอซาก้า  ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งปราสาทเก่าแก่ใหญ่อันดับที่สี่ของญี่ปุ่น มีการตัดเส้นทางที่ดี และถนนหลวงที่กว้างขวาง และขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาและ "ชิโบะริ- โซเมะ" หรือผ้ามัดย้อม งานศิลปะ และงานฝีมือต่างๆ ของญี่ปุ่น ใกล้กับใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทนาโงย่า ซึ่งแต่เดิมเป็นกองบัญชาการกองทหารของตระกูลโทะกุงะวะ และควรแวะชมพิพิธภัณฑ์โทะกุงะวะ ที่ย่านซะกะเอะ ซึ่งรวบรวมสิ่งของต่างๆ มากกว่า 10,000 ชิ้นของตระกูลโทะกุงะวะ


Visitors: 50,706