ทัวร์เซนได SENDAI

เซนได (Sendai)

เป็นเมืองเอกของ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองใหญ่สุดในภาคโทโฮกุมีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งล้านคน และเป็นหนึ่งใน 19 เมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลญี่ปุ่น เซนไดก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1600 โดยไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ และเป็นที่รู้จักกันดีในฉายา "เมืองแห่งต้นไม้"  โดยมีต้นเซลโคว่าราว 60 ต้น บนถนนโจเซ็นจิ  และถนนอาโอบะ 

 เซนไดแบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ได้แก่

 


 • ปีศาจหิมะ กินซังออนเซน
  ย่านอิจิบันโจ ตลาดปลา
  อุชิคุไดบุตสึ AMI Premium

  เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
  *วันมาฆบูชา
  เริ่มต้น 22,999 บาท

 • ชมซากุระหมู่บ้านซามูไร
  ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค
  ออนเซ็นเท้า อ่าวมัตซึชิม่า
  สุนัขจิ้งจอก หมู่บ้านโออุจิจุคุ

  เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
  เริ่มต้น 29,888 บาท

 • ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ ปราสาทสึรุงะ
  ซากุระริมแม่น้ำคันนงจิ ออนเซ็นเท้า
  ทะเลสาบอินะวะชิโระ หมู่บ้านโออุจิจุคุ
  อ่าวมัตซึชิม่า ชมสุนัขจิ้งจอก

  เดินทาง มี.ค.-เม.ย.63
  *วันจักรี,วันสงกรานต์
  เริ่มต้น 26,888 บาท

 • หมู่บ้านกินซัง ลานสกี
  ออนเซ็นเท้า ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  หมู่บ้านโออุจิจุคุ ชมสุนัขจิ้งจอก
  อ่าวมัตซึชิม่า วัดไดคันมิตสุจิ

  เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
  เริ่มต้น 22,888 บาท

 • กินซันออนเซ็น ออนเซ็นเท้า
  ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  หมู่บ้านโออุจิจุคุ ชมสุนัขจิ้งจอก
  อ่าวมัตซึชิม่า อิออน มอลล์

  เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
  เริ่มต้น 24,888 บาท


 • โอชิโนะฮักไก ทะเลสาบอาชิ
  สะพานไม้ชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ
  เทศกาลคามาคุระ อ่าวมัตซึชิม่า
  ออนเซ็นเท้า หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
  กระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ

  เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63
  เริ่มต้น 25,888 บาท
Visitors: 50,706